Hver torsdag litt over 08:00 får du Finansposten på Metro Sør. Flere representanter fra DNB både innen privatmarkedet, bedriftsmarkedet, finans og pensjon kommer innom for å gi tips relatert til både privatøkonomi og bedriftsøkonomi.