De følgende generelle konkurranseregler gjelder for alle konkurranser i regi av Metro Sør. Som et tillegg til disse kommer spesielle regler knyttet til hver av konkurransene. Disse publiseres med konkurransebeskrivelsen.

Generelle konkurranseregler:

1. Ansatte i Metro Sør, kunder/sponsorer og samarbeidspartnere, samt deres nærmeste familie kan ikke delta eller vinne i Metro Sørs konkurranser på radio eller nett.

2. Er vinneren under 18 år, må foreldre eller foresatte gi samtykke til at vinneren kan motta premien. Eventuell premieskatt eller avgifter skal betales av vinneren selv.

3. Vinnerens navn, bilde og stemme, kan brukes i markedsføring av Metro Sør eller deres partnere på radio, nett eller andre kanaler. Gjennom deltakelse i konkurranser/aktiviteter godkjenner deltakerne en slik bruk.

4. Med mindre noe annet klart fremgår av premiebeskrivelsen eller uomtvistelig er avtalt, er Metro Sør ikke ansvarlig for eventuelle følgekostnader knyttet til premiene eller bruken av dem – så som for eksempel transport til avreisested, kost, losji, tilleggsaktiviteter- og utstyr, og annet som ikke er beskrevet som en del av premien.

5. Ved konkurranser om billetter til konserter, idrettsarrangement eller lignende står vinneren selv for reise-, diett- og losjikostnader hvis dette ikke er inkludert i premien.

6. Vinneren kan ikke bytte premien mot økonomisk kompensasjon eller overføre premiekravet til andre personer eller organisasjoner.

7. Metro Sør forbeholder seg retten til å kunne endre konkurransen/aktiviteten, regler og innhold når som helst under konkurranseperioden.

8. Ved alle premier med reiser gjelder 18 års aldersgrense for å kunne gjøre bruk av premien (alternativt i følge med foresatte hvis ikke annet er avtalt). Metro Sør er ikke ansvarlig for å skaffe til veie en ekstra reise eller på annen måte legge til rette for at foresatte kan reise sammen med en ikke myndig premievinner.

9. Metro Sør er ikke ansvarlig for reiseforsikring ved reisepremier, og vinneren reiser på eget ansvar. Det påligger vinneren(e) selv å tegne relevant reiseforsikring for premiereisen dersom vinneren(e) ønsker å være forsikret.

10. Metro Sør er ikke ansvarlig for tekniske feil på telefon, sms, e-post eller brev ved deltakelse i konkurranser/aktiviteter, som ligger utenfor Metro Sørs rimelige kontroll.

11. Ved utvelgelse av deltakere i konkurranser skjer utvelgingen av deltakere/vinnere automatisk/maskinelt.

12. Premier som ikke er hentet, eller som er returnert til Metro Sør, tilfaller Metro Sør etter tre måneder regnet fra den dato premien er vunnet.

13. Ved deltakelse i konkurranser på Metro Sør, aksepterer deltakerne disse konkurransereglene og de beslutninger Metro Sør kan komme til å ta vedrørende vinnere, endringer i periode, opplegg eller gjennomføring av konkurransen, som endelige og definitive. Metro Sør forebeholder seg retten til å utestenge deltakere om de bryter reglene, jukser, skaffer seg urettmessige fordeler eller forsøker å sabotere konkurransen/aktiviteten.

14. Ved gjennomføring av konkurranser, kan vinneren bli oppringt av programlederen for å foreta kåringen direkte på lufta. Påmeldte deltakere forplikter seg å være tilgjengelig rundt trekningstidspunkt. Metro Sør prøver bare å ringe utvalgt vinner én gang, ved tapt anrop, blir en annen vinner trukket ut.

15. Det er mulig å melde seg på konkurransene så mange ganger man vil, men Metro Sør forbeholder seg retten til å kun plukke ut samme vinner én gang per konkurranseperiode.

16. Metro Sør tar fem kroner per sms til alle konkurranser bortsett fra konkurransen med kodeord jul, da er kostnaden 10 kroner per sms.

Legg igjen et svar


DAGLIG LEDER:
WEBANSVARLIG:

KONTAKT OSS

BESØKSADRESSE:
Marviksveien 140, 4632 Kristiansand

FAKTURAADRESSE:
Kristiansand Lokalradio AS,
Postboks 721, 4666 Kristiansand

TIPS OSS

+47 380 20 888 SMS «METRO» til 2105 studio@metrosor.no

RADIO METRO