Radio Sør henvender seg i hovedsak til lyttere i alderen fra 25 år og oppover. Hovednedslagsfeltet er Stor-Kristiansand, men samarbeidsavtaler med Radio Loland, Radio Sør Lindesnes, Radio Sør Lillesand og Radio Kvinesdal gjør at du nå kan høre Radio Sør sine sendinger i 13 kommuner i Vest-Agder og 6 i Aust-Agder.

I vårt nettverk av radiostasjoner på Sørlandet kan du enten annonsere i hele området eller avgrense din annonsering til kun de  geografiske områder som du har behov for. Vi kaller disse områdene for reklamesoner.

Lyttertallene våre peker begeistret oppover og etter hvert som vi dekker større og større deler av Sørlandet kan vi glede stadig flere.

Ta kontakt med vår markedsavdeling for mer informasjon om radioproduktet, annonsepriser, annonseplasseringer,  eller annonsebestilling.

KRISTIANSANDSREGIONEN

stor-kristiansand

Denne markedsføringspakken formidles av Radio Sør Kristiansand på eget hoveddekningsområde som er kommunene under Kristiansand Handelsdistrikt i tillegg til Lillesand og Birkenes.

Pakken inkluderer 6 kommuner;
Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Lillesand og Birkenes

Lytteroppslutning: ca 22 500 | uke*
Andel potensielle lyttere over 12 år: ca 96 000 personer

LINDESNESREGIONEN

lindesnes

Denne markedsføringspakken formidles av Radio Sør Lindesnes på eget hoveddekningsområde. Radiostasjonen som har sitt hovedsete i Mandal, kan vise til en meget høy lytteroppslutning innen sitt nedslagsfelt. Pakken kan kombineres med Kristiansandsregionen for en optimal lokal dekningsgrad.

Pakken inkluderer 5 kommuner;
Mandal, Marnardal, Audnedal, Lindesnes og Åseral

Lytteroppslutning: ca 7 000 | uke*
Andel potensielle lyttere over 12 år: ca 20 000 personer


VEST-AGDER

vest-agder

Samkjøringen formidles på Radio Sør, Radio Kvinesdal, Radio Sør Lindesnes, Radio Sør Lillesand og Radio Loland.

Pakken inkluderer 18 kommuner;
Kristiansand, Søgne, Songdalen, Vennesla, Iveland, Mandal, Marnardal, Audnedal, Lindesnes, Åseral, Hægebostad, Kvinesdal, Flekkefjord, Sirdal, Lillesand, Birkenes, Evje & Hornes og Bygland.

Lytteroppslutning: ca 46 000 | uke*
Andel potensielle lyttere over 12 år: ca 144 000 personer

 

Legg igjen et svar


DAGLIG LEDER:
WEBANSVARLIG:

KONTAKT OSS

BESØKSADRESSE:
Marviksveien 140, 4632 Kristiansand

FAKTURAADRESSE:
Kristiansand Lokalradio AS,
Postboks 721, 4666 Kristiansand

TIPS OSS

+47 380 20 888 SMS «METRO» til 2105 studio@metrosor.no

RADIO METRO